Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Giáo dục STEM

Địa chỉ: Phòng A.501, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Top
a

Uncategorized @vi

  /  Uncategorized @vi

Ngày 4/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực (NL) tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; trong đó có nội dung "thúc đẩy triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức thí điểm tại một số trường phổ thông ngay từ năm học 2017-2018". STEM STEM là cách viết tắt lấy chữ cái đầu tiên các từ Tiếng Anh: Science (Khoa học),

Tiến sĩ Curtis Pyke, giáo sư ĐH George Washington chia sẻ: “Sự tham gia của nữ giới trong lĩnh vực STEM chắc chắn góp phần đưa ra các sáng kiến, giải pháp mới và sẽ tạo những đột phá cùng sự khác biệt. Những phát minh về các ứng dụng bếp thông minh, máy giặt thông minh, hay chỉ đơn giản là những bình hoa thông minh là những sáng tạo gần gũi trong đời sống mà phụ nữ là những người đưa ra ý tưởng và cũng là những khách

Giáo dục STEM từng bước được vận dụng vào thực tiễn giáo dục ở Việt Nam, bước đầu mang lại tín hiệu tích cực về đổi mới giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho thế kỉ 21. Bài viết sẽ trình bày 1 số thành tựu về giáo dục STEM ở Việt Nam trong giai đoạn 2017 đến nay. Các công ty giáo dục tư nhân Việt Nam đưa giáo dục STEM chủ yếu là các hoạt động robotics vào giảng dạy tại các trường phổ thông tại một số

Giáo dục STEM là mô hình giáo dục vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tế, học đi đôi với hành. Với giá trị mà giáo dục STEM mang lại, các quốc gia trên thế giới đã ứng dụng và triển khai giáo dục STEM theo những phương thức khác nhau. Bài viết sẽ phân tích xu hướng ở 1 số quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Xu hướng giáo dục STEM được hình thành từ những những năm 90 của thế

Sự phù hợp giữa giáo dục STEM và CTGDPT 2018


    User registration

    You don't have permission to register

    Reset password