Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Giáo dục STEM

Địa chỉ: Phòng A.501, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Top

a HCMUE STEM Hướng đến giá trị lan tỏa, tiếp cận Giáo dục STEM đa chiều, tiếp cận quốc tế nhưng phù hợp với điều kiện thực tiễn và bối cảnh ở Việt Nam a a a a a a a HCMUE STEM Hướng đến giá trị lan tỏa, tiếp cận Giáo dục STEM đa chiều, tiếp cận quốc tế nhưng phù hợp với điều kiện thực tiễn và bối cảnh ở Việt Nam a a a a a HCMUE STEM Hướng đến giá trị lan tỏa, tiếp cận Giáo dục STEM đa chiều, tiếp cận quốc tế nhưng phù hợp với điều kiện thực tiễn và bối cảnh ở Việt Nam a a a a
GIÁ TRỊ
Hướng đến giá trị lan tỏa, tiếp cận Giáo dục STEM đa chiều
TIẾP CẬN
Tiếp cận quốc tế nhưng phù hợp với điều kiện thực tiễn
HỘI NHẬP
Tổ chức hoạt động và đào tạo về giáo dục STEM

a Sản phẩm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

a Dịch vụ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

a Đào tạo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

a Giải pháp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

a Giáo dục

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

a Thực tiễn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

VỀ STEM

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Giáo dục STEM (gọi tắt là HCMUE STEM) trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiên cứu và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ về bồi dưỡng, đào tạo, chuyển giao giải pháp về giáo dục STEM cũng như các phương thức giáo dục hiện đại đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Các sự kiện diễn ra

Nhiều sự kiện hấp dẫn đang được diễn ra do STEM tổ chức

Sorry, no posts matched your criteria.

Góp phần
phát triển nghiên cứu và ứng dụng giáo dục

Nghiên cứu xây dựng chương trình giáo dục STEM cho các cấp học; đào tạo, bồi dưỡng và cung ứng các dịch vụ tư vấn về giáo dục STEM.

20

Giảng viên

1000

Học viên

Các khoá học nổi bật

Tổ chức hoạt động và đào tạo về giáo dục STEM cho đa dạng đối tượng và hình thức từ STEM khuyết đến STEM đầy đủ

Để lại thông tin cho chúng tôi

    Kindergarten