Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Giáo dục STEM

Địa chỉ: Phòng A.501, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Top
a

Đội ngũ giảng viên

  /  Đội ngũ giảng viên

TS Nguyễn Thị Thu Trang

Giám đốc trung tâm - Giảng viên khoa Hoá học

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Giáo dục STEM (gọi tắt là HCMUE STEM) trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập với mục đích hướng đến giá trị lan tỏa, tiếp cận Giáo dục STEM đa chiều, tiếp cận quốc tế nhưng phù hợp với điều kiện thực tiễn và bối cảnh ở Việt Nam. HCMUE STEM tổ chức hoạt động và đào tạo về giáo dục STEM cho đa dạng đối tượng và hình thức từ STEM khuyết đến STEM đầy đủ.

a

ThS Lê Hải Mỹ Ngân

Giảng viên khoa Vật lí

TS Thái Hoài Minh

Giảng viên khoa Hoá học

ThS Nguyễn Ngọc Hưng

Giảng viên khoa Hoá học

TS Vũ Như Thư Hương

Giảng viên khoa Toán - Tin

TS Nguyễn Thị Nga

Giảng viên khoa Toán - Tin

ThS Nguyễn Thị Thanh Tâm

Giảng viên khoa Sinh học

ThS Nguyễn Lâm Hữu Phước

Giảng viên khoa GDTH

ThS Lê Tống Ngọc Anh

Giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học

ThS Phạm Phương Anh

Giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học

ThS Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Giảng viên khoa Công nghệ thông tin

TS Nguyễn Thanh Nga

Giảng viên khoa Vật lí

Đội ngũ giảng viên


    User registration

    You don't have permission to register

    Reset password