Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Giáo dục STEM

Địa chỉ: Phòng A.501, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Top
a

Giới thiệu

  /  Giới thiệu

Về chúng tôi

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Giáo dục STEM (gọi tắt là HCMUE STEM) trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập với mục đích hướng đến giá trị lan tỏa, tiếp cận Giáo dục STEM đa chiều, tiếp cận quốc tế nhưng phù hợp với điều kiện thực tiễn và bối cảnh ở Việt Nam. HCMUE STEM tổ chức hoạt động và đào tạo về giáo dục STEM cho đa dạng đối tượng và hình thức từ STEM khuyết đến STEM đầy đủ.

Tầm nhìn

Trở thành đơn vị hàng đầu tại Việt Nam thực hiện nghiên cứu và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ về bồi dưỡng, đào tạo, chuyển giao giải pháp về giáo dục STEM cũng như các phương thức giáo dục hiện đại đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Sứ mạng

Góp phần phát triển nghiên cứu và ứng dụng giáo dục STEM Việt Nam; nghiên cứu xây dựng chương trình giáo dục STEM cho các cấp học; đào tạo, bồi dưỡng và cung ứng các dịch vụ tư vấn về giáo dục STEM.

Chứng nhận 0

Kỹ năng 0

Giới thiệu


    User registration

    You don't have permission to register

    Reset password